Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Κοσμικά - Παραδοσιακά

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο ieropsaltis.gr
Μηνιαία Μουσικά Αφιερώματα
Αρχείο Πολυφωνίας
Παραδοσιακά
Christmas Music
Μουσική MIDI
Αρθρογραφία
Δισκογραφία
  

 

  

 

        English

 

 

The Vocal Majority Chorus (Dallas,Texas USA)

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:  El grillo... - Italian Renaissance.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Josquin Depres.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Shirley Rumsey (voice).

   ΟΡΓΑΝΟ:  Neil Morisson (renaissance guitar).

                                                                                             (1092ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Scaramella... - Italian Renaissance.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Josquin Depres.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Shirley Rumsey (voice).

   ΟΡΓΑΝΟ:  Neil Morisson (renaissance guitar).

                                                                                             (1064ΚΒ)

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:  Uthe Ubhuti Asizomlanda - Τραγούδι του γάμου.
  
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Χορωδία "Amagugu Akwazulu" από την Nongoma της Zululand.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Παραδοσιακό της φυλής των Zulu.
                                                                                             (515ΚΒ)
   
ΤΙΤΛΟΣ:  Amashiki!  - Ύμνος πίστης και εμψύχωσης "Isigubulo".
   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Χορωδία "Amagugu Akwazulu" από την Nongoma της Zululand.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Παραδοσιακό της φυλής των Zulu.
                                                                                             (75ΚΒ)      

  
ΤΙΤΛΟΣ:  
Sifa Sibancane - "Πεθαίνουμε νωρίς, πριν τελειώσει ο Κύκλος της Ζωής".
   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Χορωδία "Amagugu Akwazulu" από την Nongoma της Zululand.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Παραδοσιακό της φυλής των Zulu.
                                                                                             (312ΚΒ)      

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:  Two Songs from Tchepinsko...
  
ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Traditional.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  The Bulgarian State Female Choir.
                                                                                             (682ΚΒ) 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Little Village...
  
ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Traditional.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  The Bulgarian State Female Choir.
                                                                                             (292ΚΒ)

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:  Αντίφωνα μεταξύ ζώων. Φαντασία & αυτοσχεδιασμός. Αντίστιξης με φωνές ζώων.

    ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Adriano Banchieri.
                                                                                             (573ΚΒ)
  

ΤΙΤΛΟΣ:  The sweetest lad was Jamie...  Ένα τραγούδι έκπληξη!                              
    ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
L.V.Beethoven  (βασισμένο σε Σκoτσέζικο λαϊκό τραγούδι). 

    ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Julie Kaufmann - Neues Munchner Klaviertrio.
                                                                                             (764ΚΒ)

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:        Salve Regina... Farinelli, il Castrato  (Bande originale du film).
  
ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Giovanni Battista Pergolese  (1710-1736).

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Derek Lee RAGIN  (tenoro il castrato).
                                                                                             (664ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:         Alto Giove... Air d' Acio De l' opera Polifemo.
  
ΣΥΝΘΕΣΙΣ:    N. Porpora  (1686-1768).

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:   Derek Lee RAGIN  (tenoro il castrato).
                                                                                             (746ΚΒ)

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:  Amazing Grace.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Traditional (Anonymous).

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Sumi Jo (Soprano).
                                                                                             (1962ΚΒ)

   
ΤΙΤΛΟΣ:  Sometimes I feel like a motherless child...
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Traditional (Anonymous).

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Sumi Jo (Soprano).
                                                                                             (2385ΚΒ)

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:  Quand Je Bois.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Traditional.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Άγνωστη Χορωδία.
                                                                                             (392ΚΒ)

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:  H Φλαμουριά.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Franz Schubert.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Χορωδία Εμπορικής Τραπέζης.
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:  Θρασύβουλος Κάββουρας.
                                                                                             (583ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Το γλυκό ψωμί -  Παλιά επιτραπέζια προσευχή.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Lorenzo Perosi.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Χορωδία Εμπορικής Τραπέζης.
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:  Θρασύβουλος Κάββουρας.
                                                                                             (411ΚΒ)

horizontal rule

Χορωδιακή Τέχνη από Ξένες Χορωδίες
σε Διασκευές Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Ξεκινάει μια ψαροπούλα - Χορωδιακό τραγούδι.
   ΔΙΑΣΚΕΥΗ:  M. Uherec.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Παιδική Χορωδία Τσεχίας "SEVERACEK".

                                                                                             (342ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  H Γερακίνα - Χορωδιακό τραγούδι.
   ΔΙΑΣΚΕΥΗ:  M. Uherec.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Παιδική Χορωδία Τσεχίας "SEVERACEK".

                                                                                             (482ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Καραγκούνα - Χορωδιακό τραγούδι.
   ΔΙΑΣΚΕΥΗ:  A. Tanev.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Μικτή Χορωδία Βουλγαρίας "GEORGI KIRKOV".

                                                                                             (957ΚΒ)

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:  Seigneur, je vous en prie - Χορωδιακό Ευρωπαϊκής Μουσικής.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Francis Poulenc.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Χορωδία "Φίλοι Μοντέρνας Μουσικής".

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Κατερίνα Βασιλικού.

                                                                                             (392ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Goodnight sweetheart -  Χορωδιακό Ευρωπαϊκής Μουσικής.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Calvin Carter - James Hudson.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Χορωδία "Φίλοι Μοντέρνας Μουσικής".

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Δημήτρης Παπαδημητρίου.

                                                                                             (685ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Elijah Rock -  Negro Spirituals.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Jester Hairston.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Χορωδία "Φίλοι Μοντέρνας Μουσικής".

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Δημήτρης Παπαδημητρίου.

                                                                                             (633ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Were you there -  Negro Spirituals.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  H.T. Burleigh.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  Χορωδία "Φίλοι Μοντέρνας Μουσικής".

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Δημήτρης Παπαδημητρίου.

                                                                                             (727ΚΒ)

horizontal rule

ΤΙΤΛΟΣ:  Intermedio di solfanari...  Παιδική Ελβετική Χορωδία.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Adriano Banchieri (1550-1594).

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  I cantori della Turrita.

                                                                                             (236ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  La Nounta din Cana Galilei...  Παιδική Ελβετική Χορωδία.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Anton Pann.

   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:  I cantori della Turrita.

                                                                                             (517ΚΒ)

 

 

Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright © 2003 [ Vocal Music by Dimitrios Houpas ]. All rights reserved